visual Idiomorf infographics  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
english translation        

 
 

Werkwijze:
1. Offertes zijn vrijblijvend en 21 dagen geldig.

2. Opdracht geven kan per post of door een afbeelding (scan, foto) van de ondertekende offerte per e-mail te retourneren.

3. Degene die de opdracht ondertekent, is tekeningsbevoegd voor de onderneming.

4. Binnen 10 werkdagen na akkoord van de offerte zullen wij een illustratie(s) per e-mail voorleggen. De opdrachtgever geeft hierop een reactie om de illustrator een goed beeld te geven van zijn mening. Indien na 14 dagen geen reactie is geweest op het voorstel wordt ervan uit gegaan dat het project succesvol is afgerond. (zie punt 9)

5. Boven de 500 euro geoffreerde projecten en/of met een looptijd van langer dan een maand worden in partities en gefactureerd.

6. Wanneer de opdrachtgever aangeeft tevreden te zijn met de illustratie/ animatie wordt de factuur verstuurd.

7. Binnen 14 dagen moet de betaling op rekening van Idiomorf overgemaakt zijn. Indien de betaling langer dan 30 dagen na factuurdatum uit blijft worden er administratiekosten berekend. Bovendien wordt er vanaf de factuurdatum rente berekend over het openstaande bedrag.

8. Mocht er ondanks wederzijdse inspanningen geen bevredigend ontwerp ontstaan - een zeer hoge uitzondering - dan kan de Idiomorf de opdracht neerleggen.

9. De opdrachtgever is dan dat gedeelte van de overeengekomen ontwerpkosten verschuldigd wat uitgevoerd is.

10. Idiomorf kan de opdrachtgever verplichten het geakkoordeerde werk af te nemen.

11. De opdrachtgever mag de illustratie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het is getekend.

12. Afgewezen tekenvoorstellen blijven eigendom van de Idiomorf.

 
 

 

werkwijze

 
 
    All rights reserved. © Idiomorf infographics