logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    
   
Instructietekening over functie en bediening van een spirometer  
 
Copyright 2009, BSL Praktijk Atlas  
 
   

Zoekt u illustraties als deze ?
Wij hebben in opdracht een grote verscheidenheid aan medische instructie tekeningen en instructie animaties over medische meetinstrumenten gemaakt. Deze tekening geeft voorlichting over de bediening van een spirometer aan patiënten. Wij hebben ons gespecialiseerd in het maken van illustraties en animaties die het mogelijk maken compliceerde medische documentatie beter te begrijpen. Onze tekeningen kunnen gebruikt worden voor zowel gedrukte als digitale media.

Bent u geïnteresseerd in onze tekeningen of zijn er vragen? Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.

Hoe wordt een spirometer gebruikt?
De tekening laat het gebruik zien van een spirometer waarmee de functie van de longen getest wordt. De patiënt moet in een slangetje van rubber of karton blazen waaraan het apparaat verbonden is. De samenstelling van de uitgeademde lucht wordt direct gemeten. De resultaten worden grafisch weergegeven in een grafiek, een zg. spirogram en kunnen automatisch vergeleken worden met referentiewaarden.
Er bestaan tegenwoordig kleine draagbare apparaten van uitstekende kwaliteit. Ook de meetgevoeligheid is de laatste tijd door ontwikkeling van sensoren sterk verbeterd.

Via deze eenvoudige, pijnloze en zeer betrouwbare meettechniek is de longfunctie en longcapaciteit te meten die vervolgens op een grafische display verschijnt. Hierdoor kan een arts met zekerheid stellen of iemand aan een obstructieve longaandoening lijdt, en kan men ook de ontwikkeling van een long ziekte volgen.
iedereen is het erover eens dat een geregelde controle van de bloeddruk en van de glycemie belangrijke instrumenten zijn om hypertensie en diabetes op te sporen en patiënten te volgen.
Om dezelfde reden zou spirometrie een routine-test moeten worden voor de opsporing en opvolging van mensen met chronische longaandoeningen.

Doel van het onderzoek spirometrie
Bij een spirometrie worden het long volume en de stroomsnelheid waarmee de lucht wordt uitgeademd gemeten.

Methode van onderzoek
De patiŽnt wordt via een siliconen mondstuk aan een longfunctie apparaat gekoppeld. Tevens krijgt deze een klemmetje op de neus zodat er alleen via de mond kan worden geademd. De patient dient verschillende blaasoefeningen uit te voeren waarbij hij wordt geÔnstrueerd en aangemoedigd door de longfunctie assistent. Bij de oefeningen wordt gevraagd maximaal uit en in te ademen, en zo krachtig mogelijk de lucht weer uit te blazen. De oefeningen worden minimaal 3 keer uitgevoerd. Eventueel wordt de test herhaald na inhalatie van een longmedicijn.

Spirometrie maakt het immers mogelijk om:
- longaandoeningen zoals COPD, astma, tuberculose en longemfyseem in een vroeg stadium op te sporen
- een correcte diagnose te stellen
- de patiënt goed op te volgen

Aanschaf van een diagnostische spirometer
De keuze voor een bepaalde spirometer berust doorgaans op een aantal overwegingen, bijvoorbeeld de aanschafprijs, gebruiksvriendelijkheid en de beschikbaarheid van een koppeling tussen spirometer en huisartsinformatiesysteem. In het Product overzicht spirometers zijn de belangrijkste kenmerken van alle in Nederland verkrijgbare diagnostische spirometers aangegeven. Met Ďdiagnostischí wordt bedoeld dat het met de spirometer mogelijk is om longfunctie diagnostiek te verrichten zoals de NHG-Standaarden voor COPD en astma die aanbevelen. Het overzicht is gebaseerd op informatie die van de leveranciers is ontvangen. Lees naast de informatie die in het overzicht is weergegeven ook de algemene informatie over spirometers.

Nauwkeurigheid en normen voor spirometrie
Voor spirometrie gelden twee soorten normen: normen waar de meter zelf aan moet voldoen en normen waaraan metingen bij patiŽnten moeten voldoen. Een gedetailleerde beschrijving van deze normen voor spirometers en de uitvoeringen van de metingen zijn vastgelegd in een recente internationale richtlijn.

Meetwaarden en grafieken
Hoewel meetwaarden wel inzicht kunnen geven in nuances van eventuele longfunctieafwijkingen, zal men in de huisartspraktijk doorgaans weinig behoefte aan hebben, zeker als de spirometer ook een flow-volume curve toont.

Disposables en accessoires
Accessoires vormen zelden een doorslaggevend instrument voor aanschaf van een bepaald merk of type spirometer. Aandachtspunten hierbij zijn de kosten van mondstukken/filters en de noodzaak om bij de spirometer ook softwarelicenties en een ijkspuit aan te moeten schaffen.

Bedieningsgemak
Het bedieningsgemak is een belangrijk maar moeilijk te definiŽren criterium voor de keuze voor een bepaalde spirometer. Bedieningsgemak heeft onder andere te maken met lay-out en ergonomie van bedieningsknoppen, grootte van de display en de kwaliteit en compleetheid van de (liefst Nederlandstalige) gebruiksaanwijzing.