logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
english translation vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    
   
tekening over werking van een membraanfilter in beeld gebracht  
 
Copyright 2011, Idiomorf infographics  
 
   

Moleculaire zeef
Een nieuw type membraan, ontwikkeld door ECN, onderzoekers van de Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam is langdurig bestand tegen blootstelling aan hoge temperaturen. De ‘moleculaire zeef’ is in staat oplosmiddelen en biobrandstoffen te ‘ontwateren’, en is daarmee een veelbelovend energiezuinig alternatief voor bestaande scheidingstechnieken. De illustratie toont de structuur van moleculaire (chemische) luchtfilters. Met de ontwikkeling van de nano-technologie is het nu mogelijk om een filter te bekleden met een laag die slechts enkele molecuullagen dik is. De moleculen die deze filterlaag vormen heten polysilsesquioxane moleculen en zijn van een dusdanige molecuulopbouw dat bij rangschikking grote intermoleculaire gaten ontstaan. Daardoor krijgt deze chemische stof een poreuze eigenschap. Zo kunnen moleculen met een eenvoudige molecuulstructuur makkelijk doorgelaten worden en waarin grote moleculen achterblijven.

Zoekt u illustraties als deze ?
Wij hebben voor klanten als deze een reeks tekeningen en animaties gemaakt ter informatie over chemische processen. Dit ter ondersteuning van artikelen voor de laboratorium branch. Hiervan ziet u enkele voorbeelden op deze website. Onze illustraties en animaties maken het mogelijk om compliceerde processen beter te begrijpen. Dit bespaart u geld ende eindgebruiker tijd. Onze tekeningen kunnen gebruikt worden voor zowel gedrukte als digitale media.

Bent u geinteresseerd geraakt en heeft u vragen? Neem contact met ons op voor een afspraak.

(vervolg)
De hybride membranen zijn geschikt om het water uit oplosmiddelen en biobrandstoffen te halen: een toepassing waar veel vraag naar is. Het grote voordeel van membraantechnologie is dat dit veel minder energie vereist dan de tot nu toe toegepaste destillatie. De onderzoekers voorzien bovendien mogelijkheden bij het scheiden van waterstofgas uit gasmengsels. Hiermee kan dit membraantype een belangrijke bedrage gaan leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Een verdere toepassing kan gevonden worden in het ontzilten van water. Hiervoor worden op dit moment vooral kunststof membranen gebruikt. Het grote voordeel is dat met de nieuwe ‘nanozeven’ hetzelfde resultaat kan worden behaald met een vele malen kleiner membraan.
Zie ook:Nieuwsbrief ECN