logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    

Presentatie tekening voor Introductie LNG brandstof voor scheepvaart

 

 
 

Bovenstaande presentatie tekening is ontwikkeld door Idiomorf infographics in samenwerking met TCNN. Deze tekening dient ter ondersteuning van de introductie van LNG brandstof voor schepen. Op deze presentatie tekening zijn op overzichtelijke wijze de voordelen van LNG brandstof te zien. Ook de wijze van transport en opslag komen in deze tekening naar voren. De aanpassingen die de schepen moeten ondergaan komt in deze tekening extra onder de aandacht d.m.v. een doorzicht-tekening.

Wilt u ook presentatie tekeningen laten maken als deze?
Idiomorf is een grafisch bureau, gespecialiseerd in het overbrengen van kennis met illustraties en animaties. Onze technische illustraties en animaties kunnen veel verheldering brengen over schonere brandstof voor schepen zoals bovenstaande presentatie tekening laat zien. Tekeningen maken het mogelijk om complexe informatie te structureren en zo beter te begrijpen. Dit bespaart uw doelgroep moeite en tijd. Deze tekeningen kunnen gebruikt worden voor zowel gedrukte als digitale media. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Opslag en transport van LNG brandstof
LNG aardgas dat wordt afgekoeld tot min 162 graden Celsius wordt een heldere vloeistof, waarbij het volume circa 600 keer gereduceerd wordt. Dit maakt het makkelijker en goedkoper om te transporteren en op te slaan. Bij de huidige plannen wordt er gewerkt aan een infrastructuur die de inzet van LNG als transportbrandstof mogelijk maakt. Er is potentieel een (Nederlandse) markt te ontsluiten voor 2-3 miljoen ton LNG als transportbrandstof (2030), wat een reductie in CO2-emissie equivalenten betekent van ruim 1 megaton per jaar en voor fijnstof een reductie van 400-600 ton per jaar. Ook de emissies van NOx en SO2 dalen drastisch en de geluidbelasting neemt sterk af. Op langere termijn kan verdere vergroening plaatsvinden door opvoeren van het aandeel Bio-LNG, gebaseerd op organische koolstof.

Algemeen Vloeibaar aardgas of Groengas wordt meestal aangeduid als LNG
.
Dit staat voor ‘Liquefied Natural Gas’, ofwel vloeibaar gemaakt aardgas. Om aardgas vloeibaar te maken wordt het afgekoeld tot -162°C. Zo wordt het volume 600 keer verkleind ten opzichte van het volume bij kamertemperatuur, terwijl de druk gelijk blijft. Aardgas heeft in de vorm van LNG een relatief hoge energiedichtheid, vergelijkbaar met diesel en benzine. Hierdoor leent het zich uitstekend voor gebruik als motorbrandstof.

Samenstelling LNG
Qua samenstelling lijkt LNG sterk op CNG, of aardgas uit het leidingnet. Bij alle drie is het hoofdbestanddeel methaan (CH4). Het verschil is dat (bijna) alle zuurstof, koolstofdioxide, water, zwaardere koolwaterstoffen en zwavelverbindingen die zich in aardgas bevinden tijdens de productie van LNG worden verwijderd. Als dit niet gebeurt, zouden deze componenten bevriezen tijdens het vloeibaar maken. LNG bevat door het ontbreken van deze stoffen een veel hoger percentage methaan (tot ~98%) dan aardgas uit het leidingnet (~82%).

Herkomst van LNG
Normaal gesproken wordt LNG geïmporteerd vanuit landen als Algerije, Noorwegen, Qatar, Indonesië of Maleisië en wordt het per schip naar Nederland vervoerd. Het kan dan ingevoerd worden in het reguliere aardgasnet of gebruikt worden als motorbrandstof. Vloeibaar groen gas is qua samenstelling identiek, maar wordt met een vergistingsinstallatie geproduceerd uit biomassa. Dit kan gewoon in Nederland, waardoor lokaal een gesloten keten ontstaat.

Gebruik LNG als schone brandstof
LNG wordt in een voertuig bij -162°C (cryogeen) opgeslagen, in zeer goed geïsoleerde tanks. Deze tanks worden niet actief gekoeld en warmen daardoor langzaam op. Als gevolg van het opwarmen verdampt een deel van het LNG; dit wordt boil-off genoemd. Door het verdampte LNG neemt de druk in de tanks enigszins toe. Op het moment dat de druk te ver oploopt, wordt een klein gedeelte van het verdampte LNG door een veiligheidsysteem gecontroleerd afgeblazen. Het afblazen van verdampt LNG gebeurt normaal gesproken pas nadat er meer dan een aantal weken geen gebruik gemaakt is van het voertuig. LNG heeft een hoge energiedichtheid ten opzichte van andere duurzame brandstoffen, terwijl het LNG na verloop van tijd in de tanks verdampt. Deze factoren samen maken LNG het meest geschikt voor vrachtwagens en bussen die grote afstanden moeten afleggen en daardoor veel brandstof verbruiken.

Motorvarianten
Er zijn twee motorvarianten voor aardgas en groen gas; de motor met vonkontsteking en de dual-fuel motor. De eerste variant is in veel opzichten vergelijkbaar met reguliere benzinemotoren, maar gebruikt aardgas als brandstof in plaats van benzine. De dual-fuel variant wordt bijna uitsluitend toegepast voor trucks, en gebruikt tegelijkertijd diesel en gas als brandstof. Een mengsel van diesel en gas wordt in de cilinder tot ontbranding gebracht. Het aandeel aardgas of groen gas in het mengsel kan variëren van 20% tot 75%, afhankelijk van het type motor en het gevraagde vermogen. De beide motorvarianten hebben uiteenlopende emissievoordelen. Emissies In het algemeen geldt dat de LNG motoren met vonkontsteking worden gebruikt om te zorgen voor een lagere uitstoot van luchtverontreinigende emissies, in vergelijking tot dieselmotoren. De dual-fuel motoren hebben dit voordeel veel minder, maar worden gekenmerkt worden door een relatief laag brandstofverbruik en lagere CO2 emissies. Op dit moment worden al aardgastrucks met vonkontsteking geleverd die qua emissies rond het toekomstige EURO VI niveau presteren. Dit is mogelijk zonder geavanceerde roetfilters en/of katalysatoren. Bovendien zijn de geluidsemissies van deze motoren ook lager dan van dieselmotoren, wat bij distributietransport een aanvullend voordeel is. De CO2 emissies zijn afhankelijk van de brandstof, het rendement van de motor en de emissies in de productieketen. Bij gebruik van LNG in een motor met vonkontsteking ligt het emissieniveau voor CO2 op een vergelijkbaar niveau als bij moderne dieselmotoren. Dit is wel afhankelijk van de productieketen; bij grote verliezen zijn de emissies hoger en bij een efficiënte keten lager. Een dual-fuel motor heeft een hoger rendement dan een motor met vonkontsteking, waardoor de CO2 emissies met deze motoren circa 10% omlaag gaan bij gebruik van LNG. De vermindering van luchtverontreinigende en geluidsemissies is echter beperkt of afwezig. Voor beide motorvarianten geldt dat gebruik van vloeibaar groengas mogelijk is in plaats van fossiel LNG. Hiervoor zijn geen aanpassingen nodig aan de motor.

Tot slot
Bij het gebruik van groengas kan over de gehele brandstofketen gezien een CO2 reductie tot 70% gehaald worden. Dit is wel afhankelijk van de emissies tijdens de productie van groengas en moet per situatie bepaald worden, maar het potentieel is fors. Kosten De aanschafprijs van een LNG truck is hoger dan de prijs van een vergelijkbare dieseltruck. De investering in een LNG truck kan terug verdiend worden door de lagere brandstofkosten. Op een kilogram LNG (of vloeibaar groen gas) kan minimaal even ver gereden worden als op een liter diesel. Afhankelijk van het soort truck, de motorvariant en het type gebruik kan er zelfs verder gereden worden op een kilogram LNG. De prijs van een kilogram LNG ligt echter zo’n 20ct lager dan die van een liter diesel. Dit is inclusief de voor veel transportbedrijven gebruikelijke korting.