logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    
   
De diagnostische laparoscopie: kijken in de buik  
 
Copyright 2011, BSL Praktijk Atlas  
 
   

Kijken in de buik
Een diagnostische laparoscopie is een kijkoperatie waarbij de gynaecoloog de buikholte en de organen die daarin liggen onderzoekt. Buikpijn of het uitblijven van een zwangerschap zijn veel voorkomende redenen voor zo’n operatie. Tijdens een kijkoperatie wordt soms ook een ‘echte’ operatie uitgevoerd: een ingreep om bijvoorbeeld een eileider of eierstok weg te nemen.

Nieuwe laproscopische techniek
In 2010 is een nieuwe laproscopische techniek geïntroduceerd. Deze nieuwe laparoscopische techniek is de Laparo Endoscopic Single Site techniek (LESS-techniek). Kenmer van de LESS-techniek is dat er wordt geopereerd via één opening in plaats van vij conventionele techniek: twee, drie of vier openingen. De opening van twee centimeter wordt meestal gemaakt op hoogte van de navel. Deze opening geneest na operatie meestal geheel waardoor geen litteken achterblijft omdat het enige litteken wegvalt in de navel. De techniek is toe te passen bij alle vrijwel alle operaties die via de gewone laparoscopie uitgevoerd kunnen worden. 

Zoekt u illustraties als deze ?
Deze tekening is door ons gemaakt voor een medische atlas: gastronimie en enterologie. Wij hebben voor deze opdrachtgever een grote verscheidenheid aan medische animaties en tekeningen als deze gemaakt. Hiervan ziet u enkele tekenvoorbeelden op deze website. Onze illustraties en animaties maken het mogelijk om compliceerde medische onderzoekmethoden beter te begrijpen. Dit bespaart u en de patiënt tijd. Onze tekeningen kunnen gebruikt worden voor zowel gedrukte als digitale media.

Neem contact met ons op voor een afspraak.

Wat gebeurt er bij een diagnostische laparoscopie?
De betekenins van Laparoscopie is ‘in de buik kijken’. Diagnostisch betekent 'onderzoeken’. Tijdens de ingreep onderzoekt een gynaecoloog organen in de buikholte zoals baarmoede eileider en eierstokken. Ook kunnen de blindedarm, een deel van de lever, de galblaas en een groot deel van de darm worden waargenomen. De organen zijn alleen aan de buitenkant zichtbaar. Laproscopische operatie gebeurt bijna altijd onder narcose (algehele verdoving). De gynaecoloog maakt een sneetje van ongeveer 1 cm in de onderrand van de navel en brengt zo door deze opening een dunne holle naald in de buikholte. Door die holle naald wordt onschadelijk koolzuurgas gepompt. Hierdoor ontstaat ruimte in de buik om de verschillende organen te zien. Daarna brengt de gynaecoloog via dat zelfde sneetje de laparoscoop oftewel kijkbui in de buik en sluit deze aan op een videocamera. De baarmoeder, eileiders en eierstokken zijn zo zichtbaar op een monitor. Via dat sneetje worden andere instrumenten in de buikholte gebracht. Soms brengt men ook via de vagina instrumenten in, om de baarmoeder te kunnen bewegen of te kunnen vullen met vloeistof om de doorgankelijkheid van de eileiders te onderzoeken. Dit laatste gebeurt vaak als kinderwens de reden voor de diagnostische laparoscopie is. Een enkele keer is nog een derde sneetje aan de zijkant van de buik noodzakelijk, om met een extra hulpinstrument beter zicht te krijgen op de baarmoeder, eileiders of eierstokken.

Het ontstaan van de laparoscopie
De eerste instrumenten om in lichaamsholten te kijken werden reeds ontwikkeld in 1806 door Bozzini. Ook de eerste pogingen om licht tot in de lichaamsholten te brengen dateren van deze periode. Het duurde echter nog bijna 200 jaar alvorens deze toestellen routinematig konden ingezet worden. De laparoscopie werd het eerst geïntroduceerd in de gynaecologie en daarna in de chirurgie. Bijvoorbeeld het verwijderen van de galblaas door middel van een kijkoperatie is intussen een routine-ingreep geworden. De laparoscopie in de urologie is vrij recent en kent de laatste 3 jaar een exponentiële groei.

Wanneer wordt een laparoscopie uitgevoerd?
Medische ingrepen aan de buikholte en bekken liggen erg gevoelig omdat de organen die zich in de buikholte bevinden erg goed weggestopt liggen. Vroeger moest men de gehele buik van de patiŽnt opensnijden, om bijvoorbeeld leveronderzoek te verrichten en te opereren. Tegenwoordig opereert men de ingewanden meestal via laparoscopie of kijkoperatie. Dit is een techniek waarbij een piepklein gaatje in je buikwand gemaakt wordt. Via dat gaatje brengt men dan een instrument in je buikholte (een laparoscoop). Hieronder vertellen we je wat men allemaal met zoín laparoscoop kan doen. Met andere woorden: wat is het nut van een laparoscopie?

Laparoscopie voor diagnostische doeleinden
Veel aandoeningen kunnen vastgesteld worden zonder dat men daarbij aan je lichaam hoeft te raken. Een arts weet soms al genoeg wanneer je vertelt aan welke symptomen je lijdt. Ook kan men gemakkelijk ziektes opsporen via moderne technieken zoals rŲntgenstralen, echografieŽn en CT-scans. Maar soms volstaan deze middelen niet... Dan is ter plaatse een kijkje nemen de enige manier om te weten te komen waaraan je lijdt. Via laparoscopie kan men aandoeningen vaststellen zoals een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, onvruchtbaarheid, ontsteking in het kleine bekken en endometriose. Ook kan men via laparoscopie bepaalde vormen van kanker diagnosticeren, die anders moeilijk vast te stellen zijn. Het gaat hier dan vooral om kanker aan de ingewanden, zoals pancreaskanker, leverkanker, galblaaskanker en kanker aan het galkanaal en aan de eierstokken.

Laparoscopie voor therapeutische doeleinden
Een laparoscopie wordt niet aleen uitgevoerd om de lichaamelijke aandoening op te lossen maar ook te kijken wat er mis is. Via een holte in de buikwand kunnen chirurgische instrumenten ingebracht worden om binnen in het lichaam kleine ingrepen uit te voeren. Het gaat hier in de eerste plaats om het geheel of gedeeltelijk verwijderen van zieke of beschadigde organen zoals de galblaas, de appendix en de baarmoeder. Bij het ontwikkelen van kanker in een orgaan in de buikholte, zoals de lever, prostaat of darmen, kan men dit orgaan wegnemen. Met laparoscopie kan men ook operaties uitvoeren om organen te herstellen. Zo is het mogelijk een hernia en bloedende maagzweren opereren. Verder wordt de techniek gebruikt om sterilisaties uit te voeren (bij vrouwen). Laparoscopie wordt geregeld toegepast om buitenbaarmoederlijke zwangerschappen te behandelen.