Idiomorf infographics  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
english translation        
 
Portfolio medisch illustrator over medische tekeningen en animaties voor onderzoek; geneeswijzen en educatie
Route zintuigprikkels naar hersenen   doorsnede tekening darmvlokken   implantaat   laproscopie

Schematische tekening
Zintuigprikkels hersenen

  Doorsnede tekening
darmvlokken
  Exploded view over
plaatsing implantaat
  Diagnostische
laparoscopie
 
neurologie bij Alzheimer   maag lever darm   luchtwegenaandoeningen   ruggenprik
Verandering vorm
hersenen bij Alzheimer
 

Tekening over maag;
lever; darm en gal

 

Tekening luchtwegen
aandoeningen

  Verschil lumbaalpunctie
en ruggepri
k
 
 
   

Portfolio medische tekeningen en medische animaties
Op deze overzicht pagina zijn een aantal voorbeelden medische illustraties en medische animaties te zien. Hierdoor krijgt u een indruk van illustratie diensten van Idiomorf wat betreft visualisatie van medische wetenschappen. Klik op een van de tegels om de hele afbeelding te zien. Van alle natuuronderwerpen is het menselijk lichaam het moeilijkst te tekenen. Het menselijk lichaam zit immers ingewikkeld in elkaar. Bovendien verbergt het ene orgaan vaak het andere orgaan waardoor fotografie geen optie is. De ontwikkeling van de medische illustratie techniek is dan ook onlosmakelijk verbonden met de vooruitgang in de medische wetenschap.

Omdat fouten en onvolkomenheden in de documentatie bij medische- en farmaceutische apparatuur zeer ernstige consequenties kunnen hebben, is kwaliteitsbewaking van essentieel belang. Door het zorgvuldig ontwikkelen van begeleidende medische illustraties voor medische apparaten met bewezen deskundigheid op het gebied van farmaceutische producten, en jaren lange ervaring op tekengebied in deze medich wetenschappelijke materie kan Idiomorf voor deze branch van doorslaggevend belang zijn. Idiomorf infographics stelt de meest toonaangevende farmaceutische bedrijven in staat hun globalisatie doelstellingen te bereiken met een grote verscheidenheid aan services op gebied van interactieve visualisatie. Zo biedt Idiomorf:

  • Het leveren aan bedrijven met een consistente kwaliteit en nauwkeurigheid van alle gedrukte en elektronische medische illustraties en medische animaties ten behoeve van gebruiksaanwijzingen, atlassen, naslagwerk en bijsluiters. Doel: met het gebruik van illustraties en animaties risico's te minimaliseren;
  • Illustraties voor trainingen voor medische instrumenten en apparatuur om te zorgen dat producten op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden. Voor verkopers om te zorgen dat de training sneller wordt voltooid en tot betere verkoopresultaten leidt.

Medische illustraties als educatie
Medische illustraties en visualisaties van medische onderzoekmethodes verduidelijken de werking van b.v. geneesmiddelen maar standaardiseerd ook medische handelingen. Idiomorf biedt een up-to-date flexibiliteit en kennis op gebied van informatieve visualisatie die nodig is om producten van nauwkeurige documentatie te voorzien. Om dit voor meerdere markten overal ter wereld uit te brengen zonder dat er veel vertaalwerk aan te pas komt. Bovendien vermindert Idiomorf de kosten door eenvoudige opbouw van documentatiemateriaal te bieden die daarmee weer een scala aan nieuwe mogelijkheden meebrengt voor toepassingen voor interactieve digitale media voor de medische educatie en voorlichting methoden. medische tekeningen en visualisaties van onderzoekmethodes en brengt de werking van b.v. geneesmiddelen in beeld. Medisch illustrator is een vak apart. De medische illustraties van Idiomorf worden gebruikt in voorlichtingsmateriaal, bijsluiters voor geneesmiddelen, medische boeken en lesmateriaal of voor de gebruikshandleidingen van medische apparatuur. Onze medisch illustrator werkt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Samen wordt bekeken waar de medische illustratie aan moet voldoen. Neem voor meer informatie of voorbeelden van onze medische illustraties contact met ons op.

Geschiedenis van medisch anatomische tekeningen
De medische tekeningen die vóór de Renaissance zijn verschenen waren vooral schematisch van karakter. Na die tijd werden deze anatomische tekeningen steeds realistischer. Door de opkomst van de medische wetenschap werd het menselijk lichaam aan de universiteiten steeds systematischer onderzocht én in kaart gebracht. Het ontstaan van anatomische theaters, zoals in 1594/95 aan de Leidse universiteit, leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van anatomische tekeningen. In deze theaters kon het opensnijden van menselijke lichamen door belangstellenden gevolgd worden en dus ook door tekenaars. Eén van die illustratoren die het tekenen van medische onderwerpen een nieuwe impuls heeft gegeven, is de Italiaan Leonardo da Vinci (1452-1519). Hij vertrouwde uitsluitend op zijn eigen waarneming en tekende wat hij zelf zag. Zijn tekeningen kenmerken zich in realisme.

Eind 1700 concentreerden wetenschappers zich steeds meer op het bestuderen van ziektes en aandoeningen. Daarnaast ontstonden er in de loop van de negentiende eeuw steeds meer specialismen. Bij het overdragen van de nieuwe wetenschappelijke medische kennis in proefschriften en artikelen speelden medische tekeningen een belangrijke rol. Nieuwe druktechnieken in kleur maakten het mogelijk details van ziekelijke afwijkingen duidelijk zichtbaar te maken en de informatie hierover te verspreiden. Het vak van medisch illustrator werd hierdoor veelzijdiger. Door de verbetering van de druktechniek werd het mogelijk de medische tekeningen steeds realischer weer te geven. Dat eiste daardoor meer tekenvaardigheid van de illustrator. Om die vaardigheden te trainen genoten veel medisch illustrators een tekenopleiding bij kunstenaarsverenigingen. De Leidse anatomisch tekenaar Gerard Sandifort gaf voor de Leidse kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae een cursus Ontleedkunde voor beeldend kunstenaars.

Medische informatie met illustraties
Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen een grote behoefte hebben aan betrouwbare (medische) informatie over gezondheid en ziekte met duidelijke medische illusrtraties. Internet wordt daarbij steeds meer als belangrijkste bron gebruikt voor het verkrijgen van deze medische informatie. Op vrijwel elke vraag over gezondheid en ziekte kan met behulp van duidelijke medische tekeningen en medische animaties een antwoord worden gevonden. Vaak zijn deanatomische tekeningen die verduidelijkt zijn met tekksten en foto's. Idiomorf ontwikkeld voor informatie websites medische tekeningen en medische animaties in samenwerking met (semi)publieke organisaties en het bedrijfsleven. De wetenschappelijke vereniging van huisartsen (NHG) levert informatie over gezondheidsklachten en aandoeningen die in de eerstelijns-gezondheidszorg veel voorkomen. Het 2ZW Informatiecentrum, onderdeel van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, voorziet in beschrijvingen van ziekten die vooral in de tweedelijnszorg (w.o. ziekenhuizen) worden gezien. Uitgeverij Het Spectrum stelt de Winkler Prins Medische Encyclopedie beschikbaar, terwijl Idiomorf verantwoordelijk is voor een groot aantal medische illustraties. Het Trimbos-instituut en het Oranje Kruis leveren medische informatie over respectievelijk de meest voorkomende psychische stoornissen en Eerste Hulp Bij Ongelukken. In 2006 heeft Idiomorf de ‘medische informatie' verder uitgebreid en aangevuld met interactieve medsiche animaties en illustraties die gekoppeld zijn aan digitale keuzehulp.