logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    
   

Schematische tekening over diversiteit producten bioraffinage

 

 
 
 
   

Bioraffinage
Dit is een schematische tekening over bioraffinage die Idiomorf infographics in opdracht voor een wetenschappelijk vakblad heeft gemaakt. Deze tekening laat zien welke producten gemaakt kunnen worden door middel van bioraffinage. Bent u op zoek naar tekeningen of animaties over wetenschappelijke onderwerpen, neem dan contact met ons op.

Met Bioraffinage kan biomassa volledig ontleed worden tot hoogwaardige producten. Net als met olieraffinage wordt de biomassa uiteengerafeld in diverse grondstoffen. De tekening laat voorbeelden van deze producten zien. In de natuur heeft elke grondstof een toepassing; afval 'bestaat niet'. De bron (rechts in de tekening) is biomassa. Dat kan geteeld gewas zijn (koolzaad bijvoorbeeld), maar ook huisvuil, tuinafval of dierlijke producten. Biopolymeren lenen zich voor allerlei toepassingen als biomaterialen en (na bewerking) als grondstof voor platform chemicals, bio-basischemicaliën waaruit een scala van producten kan worden gemaakt. Andere specifieke verbindingen (links boven in de tekening) zijn grondstof voor hoogwaardige producten. Uit de fracties oliën/vetten en biopolymeren of daaruit geproduceerde suikers komen zowel chemicals als bio-energie producten zoals bioethanol en synthesegas (linksonder). Bioraffinage is een uitdaging voor samenwerking tussen landbouw en (schone) chemische industrie. In Noord-Nederland zijn beide activiteiten aanwezig en beide sectoren op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo is bioraffinage is een uitdaging voor samenwerking tussen landbouw en schone chemische industrie. In Noord-Nederland zijn beide activiteiten aanwezig en beide sectoren op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

De huidige maatschappij is voor een groot deel afhankelijk van olie, gas en kolen. Omdat de voorraad van deze grondstoffen eindig is doen verschillende partijen waaronder chemische bedrijven, universiteiten en overheid onderzoek naar mogelijkheden om uit biomassa de zelfde producten te maken als uit fossiele grondstoffen. In dit onderzoek wordt getracht inzicht te krijgen in de economische haalbaarheid van de bioraffinage. Dit biedt de kans om op efficiënte wijze met een minimaal verlies aan energie en massa te komen tot producten die fossiele grondstoffen vervangen of aanvullen. In deze overgang speelt bioraffinage een sleutelrol. Bioraffinage is de verzamelnaam van de milieutechnologische activiteiten en technologieën waarbij biomassa wordt gescheiden in verschillende fracties.
De aanvoer kan onderverdeeld worden in twee groepen: agrarische reststoffen; gft-afval. Hoogwaardige stoffen als mais, hout en graan vormt de tweede groep. De reststof van het ene procedé kan bij het andere als grondstof worden gebruikt. Neem het slib dat de zuiveringsinstallatie overhoudt na het reinigen van rioolwater. Door verschillende scheidings- en conversietechnologieën in te zetten kan een bioraffinaderij een scala aan producten maken. Dit varieerd van producten met een lage toegevoegde waarde als meststof en biogas tot hoogwaardige chemische producten met een hoge toegevoegde waarde als voeding en farmaceutische producten. In de tekening zijn voorbeelden van die producten van laag naar hoog gerangschikt.

In het Westelijk havengebied in Amsterdam komt de grootste raffinaderij van biodiesel en biogas in Europa. Vanaf 2009 zal jaarlijks van oud frituurvet tweehonderd miljoen liter biodiesel worden gemaakt. Gft-afval levert naar verwachting 25 miljoen kubieke meter biogas op jaar basis. Er zijn al veel van dit soort installaties gebouwd maar nog nooit in deze omvang en in deze opzet. Gft-afval wordt in de fabriek verwerkt tot biogas waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Een ander deel van het gas kan, na bewerking, als vervanging voor aardgas worden gebruikt. Het afval dat na vergisting overblijft wordt gebruikt als compost in de landbouw. Er komt ook een bioenergiecentrale die kan voorzien in de stroombehoefte van 25.000 huishoudens.

Het frituurvet komt onder andere van bedrijven als McDonald's en Febo. Na zuivering wordt het vet omgewerkt tot biologische diesel die gemengd kan worden met gewone dieselolie. Benzinemaatschappijen zijn na 1 januari 2007 verplicht biobrandstof aan gewone diesel toe te voegen. Greenmills investeert vijftig miljoen euro in het project.