logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
english translation vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    
   
Illustratie over biologische koolstofkringloop  

 
Copywright 2008, Idiomorf infographics  
 
   

Bovenstaande infographic geeft een natuurlijke koolstofkringloop weer. Wij hebben deze informatieve tekening in opdracht getekend voor een educatieve uitgeverij. Deze afbeeldingen staan in schoolboeken op VMBO niveau. De koolstofkringloop is de bekendste biochemische kringloop en beschrijft alle processen waarmee het element koolstof door het systeem Aarde circuleert. De schematische tekening laat zien wat er gebeurt met uitgestote koolstofdioxide in de atmosfeer. Omdat koolstofdioxide een belangrijk broeikasgas is, vormen de onduidelijkheden binnen de koolstofkringloop een belangrijk onderzoeksterrein binnen de biochemie, geochemie en klimatologie. Door de fotosynthese van planten wordt CO2 uit de lucht vastgelegd in planten in de vorm van koolhydraten. Een klein deel hiervan komt weer vrij door dissimilatie van de plant. (zie verder: Kortlopende organische kringloop).

Zoekt u illustraties als deze?
Wij hebben voor deze opdrachtgever een grote verscheidenheid aan wetenschappelijk educatieve tekeningen en animaties als deze gemaakt. Hiervan ziet u een voorbeeld op deze pagina. Onze illustraties en animaties maken het mogelijk om compliceerde processen beter te begrijpen. Dit bespaart u geld en de eindgebruiker tijd. Onze tekeningen kunnen gebruikt worden voor zowel gedrukte als digitale media.
Neem contact met ons op voor een afspraak.

De biologische koolstofkringloop
Het natuurlijke klimaatsysteem hangt van evenwichten aan elkaar. De balans voor zonne-energie, de verschillende koolstofkringlopen, die samen weer een grote koolstofkringloop vormen, de neerslagcyclus, de thermohaliene circulatie, waar ook de warme Golfstroom en de El NiŮo-zuidelijke oscillatie deel van uitmaken, de evenwichtsconcentraties voor de andere broeikasgassen en bijvoorbeeld de zuurgraad van de oceanen. De verschillende kringlopen die de evenwichten in stand houden worden gestuurd door de invloed van de zon, de stand van de aarde, door plaattektoniek en door alle biologische processen op aarde. De astronomische en geologische factoren die het klimaat beÔnvloeden, zoals de stand van de aarde ten opzichte van de zon, of de ligging van de continenten, zijn, op menselijke schaal, constant*. Het betekent dat ook die andere, sterk variabele klimaatfactor, het leven, over de loop van vele duizenden jaren onderdeel is geworden van een evenwicht. Het klimaat en de biosfeer hangen zo nauw samen, dat ze voor alle continenten, voor alle breedtegraden, voor gebergten en voor laagland, specifieke kenmerken hebben gekregen. In het eerste deel van deze serie bleek hoe die wisselwerking hele ecosystemen in stand kan houden: het tropisch regenwoud van de Amazone bestaat omdat de temperaturen er constant en warm zijn, en omdat het er altijd regent. De temperaturen van de Amazone zijn constant, en het regent er altijd, omdat de bossen er staan. De wisselwerking tussen klimaat en biosfeer reguleert ook de precieze afmetingen van de natuurlijke CO2-opslag en de natuurlijke CO2-uitstoot. In droge gebieden is de biologische activiteit lager: planten en bomen groeien er niet of minder snel. Wanneer ze afsterven oxideert de dode biomassa gemakkelijk tot CO2. In gebieden met zeer hoge neerslag, en in gebieden met permafrost, verdwijnt een groot deel van de biomassa in veenpakketten, zoals onder andere valt te lezen in het tweede, derde en vierde deel van deze serie, respectievelijk over de veenbossen op Borneo, de boreale bossen op de taiga en de veenmoerassen in de toendra. De CO2-opslag van deze gebieden kan, op menselijke schaal, oneindig doorgaan, zolang de unieke klimaatomstandigheden niet verstoord worden. Dit betekent niet dat in de natuurlijke situatie netto meer koolstof wordt opgeslagen dan vrijkomt alleen maar CO2-opslag. Het proces van diepe koolstofopslag, door veenvorming in gebieden met voortzettende bodemdaling, waarbij veen bruinkool wordt en later steenkool (en aardolie en aardgas) wordt in evenwicht gehouden door een andere, zeer traag verlopende koolstofkringloop, de tectonische. Want zoals ook het land en de zeeŽn elkaar in evenwicht houden tijdens het verschuiven van de continentale platen, houden ook bodemdaling (en sedimentatie) en bodemopheffing (en erosie) elkaar in evenwicht, waarbij de koolstof uit de aardlagen oxideert en aan de atmosfeer wordt afgegeven.