logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    
   
Situatiekaart  

 
Copyright 2010, Idiomorf infographics  
 
   

Zoekt u illustraties als deze?
Wij hebben voor klanten als deze een reeks situatiekaarten gemaakt. Hiervan ziet u een voorbeeld op deze pagina. Onze kartografie maakt het mogelijk om beter te begrijpen hoe je op een bepaalde plek komt. Dit bespaart u en de eindgebruiker tijd. Het is onze specialiteit met illustraties en animaties duidelijk te maken hoe je iets vind. Dit bespaart u geld en de eindgebruiker tijd. Onze kartografische tekeningen kunnen gebruikt worden voor zowel gedrukte als digitale media.

Bent u geinteresseerd? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Geografische situatiekaart
Bij geografische kaarten is een getrouwe afbeelding van een geografisch gebied op een plat vlak. De afstanden, hoeken en de onderlinge ligging van objecten worden bepaald door de gekozen projectie en de schaal. Bepaalde kaartelementen worden overdreven groot weergegeven om ze zichtbaar te maken (wegen,gebouwen) of details worden juist door generalisering weggelaten (kleine bochten van wegen, rivieren, kleine terreinelementen).

Bij schematische kaarten ligt de nadruk minder op de juistheid van de afbeelding van een gebied. Aan aspecten als verhoudingen, afstanden en onderlinge ligging worden concessies gedaan omwille van een bepaald gebruik, of om bepaalde informatie effectief over te brengen zonder dat men belang of aandacht heeft voor bepaalde geografische details. Een nadeel is dat dit ten koste gaat van de nouwkeurigheid, of dat de onderlinge ligging van punten niet meer juist is. Bochten in wegen verdwijnen, kromme lijnen worden rechte lijnen. Omwille van het gekozen doel en gebruik zijn deze concessies minder relevant. Een schematische kaart wordt daardoor beperkt in zijn gebruik. Omdat er geen sprake meer is van een uniforme projectie van een geografisch gebied is deze kaart moeilijker in samenhang met andere kaarten in een GIS systeem als geografische ondergrond te combineren.

Overzichtskaarten.
Ze zijn er in drie soorten: topografische, natuurkundige en staatkundige kaarten. Een topografische kaart geeft de werkelijkheid zo gedetailleerd mogelijk weer. Een natuurkundige kaart beschrijft de fysieke gesteldheid van een gebied. Een staatkundige kaart geeft een indeling van een gebied in bestuurlijke eenheden.
Een thematische kaart geeft een of enkele thema’s weer. Het thema haal je uit de titel van de kaart of de legenda. Er wordt vaak met symbolen en kleuren gewerkt. Voorbeelden van thematische kaarten zijn choropleet- en isopleetkaarten.

Gebruik van kaarten
Kaarten worden naar productiewijze of naar projectiewijze ingedeeld. Elementen van productiewijzen zijn punten, lijnen, kleuren, diagrammen en schema’s. De bekendste projectiewijzen zijn oppervlaktegetrouwe, vormgetrouwe en tussenvorm projectie. De belangrijkste onderdelen van een kaart zijn de legenda, de schaal, de symbolen en de lettertypen. Deze heb je nodig om de kaart te lezen, een kaartanalyse te maken, of een kaart te interpreteren.