logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    
   
Schematische uitleg met animatie over de chemische reactie afbraak Vluchtige organische stoffen in water  

 
Copywright 2009, Idiomorf infographics  
 
   

Schematische animatie van afbraak Vluchtige organische stoffen
Vluchtige organische stoffen zijn een verzameling chemische stoffen van die makkelijk verdampen. Denk hierbij onder andere uit componenten van brandstoffen en oplosmiddelen. Deze stoffen zijn gerelateerd aan een aantal verschillende milieuproblemen waaronder (zomer) smog en verzuring. Ook is van sommige van deze stoffen bekend dat zij schadelijke effecten op de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Idiomorf infographics heeft een reeks animaties gemaakt voor een bedrijf dat apparaten ontwikkelt die deze schadelijke chemische verbindingen omzet naar onschuldige samenstelling. Deze hebben tot doel om gebruikers op versimpelde manier te laten zien hoe de machines deze stoffen omzetten voordat ze in de atmosfeer terrecht komen. VOS'en komen vrij bij verdamping van aardolieproducten reinigingsmiddelen, organische oplosmiddelen en bij onvolledige verbranding. Voorbeelden zijn benzine, verf, inkten, lijmen, schoonmaakmiddelen, boenwas, cosmetica en nagellakremover. Met name het verkeer en de chemische industrie zijn bekendste bronnen. Bij verschillende werkzaamheden kan met in vontact komen met VOS'en, zoals bij schilderen, coaten, lijmen, drukken. Branches waar de blootstelling voorkomt zijn bijvoorbeeld de metaalbewerking, de bouwnijverheid en de verf- en drukinktindustrie.

Zoekt u illustraties als deze?
Wij kunnen voor klanten als u een grote verscheidenheid aan wetenschappelijk educatieve tekeningen en animaties op maat maken. Hiervan ziet u een voorbeeld op deze pagina. Onze illustraties en animaties maken het mogelijk om compliceerde processen beter te begrijpen. Dit bespaart u geld en de eindgebruiker tijd. Onze tekeningen kunnen gebruikt worden voor zowel gedrukte als digitale media. Bekijk gerust andere voorbeelden op deze website. Of anders neem contact met ons op voor een afspraak.

Vluchtige organische stoffen worden in de atmosfeer afgebroken onder invloed van UV-straling en onder andere OH-radicalen. Deze omzettingen leiden onder bepaalde omstandigheden tot het vormen van ozon dat op leefniveau een schadelijk effect heeft op de gezondheid (maar ook bijvoorbeeld op plantengroei). Vanaf 2007 wordt in de Europese Unie de hoeveelheid vluchtige organische stoffen in verf aan banden gelegd.

In veel publicaties wordt de term vluchtige organische stoffen afgekort als VOS of in het Engels VOC (volatile organic compounds)

Aanwezigheid van VOS'en in bouwmaterialen
Vanwege een gebrek aan relevante informatie kon er geen eenduidige relatie worden gelegd tussen bouwmaterialen, emitterende vluchtige organische stoffen en mogelijke gezondheidseffecten.
Wel zijn er zeer veel studies uitgevoerd waarbij de concentratie van vluchtige organische stoffen in woningen en gebouwen bepaald is. Echter, er is binnen een beperkt limiet gemeten, dat gebaseerd is op de analysemogelijkheden maar niet op het mogelijk irriterend potentieel van een verbinding. Dit heeft tot gevolg dat er slechts een klein deel van de mogelijk aanwezige verbindingen in de binnenlucht is geanalyseerd.

Duurzaam bouwen
De materialen die passen in Duurzaam Bouwen konden vanwege de lacunes in kennis over gezondheidseffecten van blootstelling aan lage concentraties aan vluchtige organische stoffen, moeilijk op dit laatste punt geëvalueerd worden. Het blijkt dat men binnen Duurzaam Bouwen primair de aandacht richt op het milieu in de keuze van bouwmaterialen; de gezondheid van de bewoner is van secundair belang. Door energiebesparing is het ventilatievoud van woningen laag, waardoor vluchtige organische stoffen in de binnenlucht accumuleren. Dit geldt niet alleen voor VOS'en maar voor een veel breder scala van vervuilingen in de binnenlucht die mogelijk nadelige effecten hebben op de gezondheid.